Debre Istvánné

Debre Istvánné

Magdi 20 éve hozta létre férjével azt a városszéli óvodát, ahol hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekeknek segítenek felkészülni az iskolás évekre. Magdi az elsők között ismerte fel, hogy az iskolai sikerek gyökere az óvodai képzésben rejlik, ezért intézményükben intenzív, de játékos nevelést kapnak a gyerekek, és mire elkezdik az iskolát, már tudnak írni, olvasni. Az óvodába járó gyerekek szegény családból származnak, így lehetőséget biztosítanak a szülőknek mosásra, étkezésre és tanácsadásra is. Az óvodásaik kezét pedig iskolás korukban sem engedik el: akár általános iskolába, akár középiskolába járnak, visszajárhatnak délutánonként a Tanodába, ahol tovább segítik őket a tanulásban.